Төгсөгчид

Холбоотой байх

Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн албан ёсны Facebook хуудсыг дагана уу.

Унших

Хөтөлбөрийн газар төгсөгчдийг Монголд ирснээс хойш хоёр жилийн турш ажлын байранд хэрхэн байршиж, хөгжилд ямар хувь нэмэр оруулсан эсэхийг хянах зорилгоор хамтарч ажилладаг. Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн төгсөгчид нь одоогийн болон ирээдүйн удирдагчид, нийгэмд нөлөөлөгч, өөрчлөлт гаргагч нэгнүүд юм.

Дэлхий даяар Австралийн төгсөгчид маш авъяастай, чадварлаг, Австралийн боловсролийн дагуу боломжит ур чадвар, мэдлэгээр бэлтгэгдсэн байдаг.

Австралийн тэтгэлэг хүртсэн бүх хүмүүс Австралийн Глобал Төгсөгчдийн Сүлжээний нэг хэсэг болж, тэдгээрийг Австрали болон бусад төгсөгчидтэй холбож – удирдагч, дэмжигчдийн оролцоотой дэлхийд нөлөө бүхий сүлжээг бий болгож, Австрали болон Австралийн дээр зэрэглэлийн боловсролын тогтолцооны төлөөлөгчдийн сүлжээг бий болгож байна.

Төгсөгчдийн Оролцоо ба Менежментийн Төлөвлөгөө

Энэхүү Төгсөгчдийн Оролцоо ба Менежментийн Төлөвлөгөө (Төлөвлөгөө) нь Австралид суралцсан монгол төгсөгчдийг Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн зорилтот үр дүнд оруулах хувь нэмрийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино. Австралид суралцсан монгол төгсөгчид эзэмшсэн ур чадвар, мэдлэгээ ашиглан Монгол орны эдийн засаг, нийгмийн тогтвортой хөгжилд үр дүнтэй хувь нэмэр оруулах зорилгоор тодорхой зорилт, стратегийн зарчмуудыг тусгасан болно. Мөн энэхүү төлөвлөгөөнд Монгол, Австралийн байгууллага болон хүмүүс хоорондын харилцан ойлголцол, солилцоо болон хувь нэмрийг үнэлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

Холбоотой байх

Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн төгсөгчдийн Facebook групп-т нэгдэж санал бодлоо солилцох болон бусад мэргэжилтнүүдийн сүлжээнд нэгдээрэй.

Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн албан ёсны Facebook хуудсыг дагана уу.

Төгсөгчидтэй холбоотой семинар болон арга хэмжээнд оролцохын тулд холбоо барих мэдээллээ шинэчлээрэй.

Боловсролын салбарт оруулж буй төгсөгчдийн нөлөө (Сургуулийн өмнөх)

Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн албан ёсны Facebook хуудсыг дагана уу.

Боловсролын салбарт оруулж буй төгсөгчдийн нөлөө (Дээд боловсрол)

Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн албан ёсны Facebook хуудсыг дагана уу.

Монгол Улсын Их Сургуульд оруулж буй төгсөгчдийн нөлөө

Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн албан ёсны Facebook хуудсыг дагана уу.